“Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?” başlıklı Konferans TBMM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) işbirliği ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun desteğiyle TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
 
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, İDKK Başkanı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu, TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever ve KİDDER Başkanı Faruk Uysal’ın açılış  konuşmaları yaptıkları Konferansta, TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek öğleden sonraki bölümde bir konuşma yapmışlardır.