İç Denetçilerimiz CGAP sahibi oldular...
 
The Institute Of Internal Auditors (IIA) tarafından, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)aracılığı ile gerçekleştirilen sınavda başarı gösteren İç Denetçilerimiz "Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP)" ünvanını elde etmişlerdir. İç Denetim faaliyetlerimizin kalitesini artıracak olan bu başarılarından dolayı iç denetçilerimizi kutlarız...
 
 
 
CGAP Sertifika programı (Sertifikalı Kamu Denetçisi - Certified Government Auditing Professional), IIA tarafından özellikle kamu kuruluşlarında denetim görevi yapan profesyoneller için geliştirilmiş bir programdır. Bu program için verilen sınavlar, özelikle kamu kurumlarında denetim yapanlara özgü bilgi ve becerileri sınamaktadır: fon muhasebesi, kamu yararına yapılan transfer harcamaları, yasal gözetim gibi. Programın geniş kapsamı, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde ve kamuya hesap verilebilirlikle ilgili iç denetçinin rolünü vurgulamaktadır.
 
CGAP sertifikası:
  • Sizin yeteneğinizin ve adanmış profesyonelliğinizin göstergesidir
  • Diğerlerinden farkınızı ortaya koyar 
  • Kişisel bir başarı tatmini sağlar
  • Kariyerinizde ilerleme ve gelişme için sağlam bir temel oluşturur