2015 yılı birim faaliyet raporu, aşağıda yer almaktadır.
 
 
 /kurumlar/icdenetim.icisleri/%C4%B0%C3%A7%20Denetim%20Birimi%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.docx